Pixel
Logo OK Tours

Zgoda miedialna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku (imię i nazwisko dziecka) podczas kolonii/obozu, oraz do wykorzystania tegoż wizerunku na: podarunkowej płycie DVD rozdanej uczestnikom na zakończenie turnusu (kolonie),

w bazie zdjęć dostępnej w linku po zakończeniu turnusu (obozy) oraz przy promocji ofert OK TOURS: strona WWW, social media i inne. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 
imię i nazwisko dziecka :...................................................
 
miejsce kolonii/obozu: ......................................................
 
 
podpis rodzica


Copyrights by OK Tours 2018 | Made with  by AppWorks