Pixel
Logo OK Tours

AXA ubezpieczenia


Numer polisy : 112291


OBOZY ZAGRANICZNE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresach:

  • KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR/osoba
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2 000 EUR/osoba
  • Bagaż – do kwoty 200 EUR/osoba


Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych - koszt 50 zł

KL - do kwoty 30.000 EUR/osoba; NNW - do kwoty 4.000 EUR/osoba; Bagaż - do kwoty 400 EUR


Zalecamy przy chorobach przewlekłych rozszerzenie ubezpieczenia- koszt 80 zł


Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy zagraniczne zobowiązani są posiadać swoją polisę NNW, KL i ubezpieczenie bagażu.


KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresie:

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10 000 zł


Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy krajowe zobowiązani są posiadać swoją polisę KL.


WSZYSTKIM ZALECAMY DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Koszt ubezpieczenia to 3% całkowitej ceny imprezy.


Posiadając to ubezpieczenie w przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka na wypoczynek letni. Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.DOKUMENTY DO POBRANIA
Copyrights by OK Tours 2018 | Made with  by AppWorks